Faste treninger mandager klokken 18.00
-20.00
Oppmøte: Tærudalen partallsuker.
                         Nylendlia oddetallsuker