top of page

Innkalling til årsmøte i Lillestrøm Sykkelklubb 2022.

Kjeller 13.02.2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillestrøm Sykkelklubb.

Årsmøtet avholdes 16.03.2023 på Olavsgaard Hotell, Hvam.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 02.03.2023 til terjedrummer@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lillestrøm Sykkelklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lillestrøm Sykkelklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lillestrøm Sykkelklubbs lov.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Terje Solberg kontaktes på 95062692 eller terjedrummer@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

bottom of page