top of page

Styremøte i Lillestrøm Sykkelklubb

referat

02.06.2020

 

 

Agenda:

 

1. Status for klubben.

 • Økonomi Kr. 27.000,- søkt om i Corona midler og mottatt. 4 hovedsponsorer signert for 5 års avtaler ( Lillestrømbanken for 3 år) hvor hver enkelt betaler kr. 10.000,- hvert år i  5 år, disse er:

Lillestrøm Banken, Accelerator AS, Bergheim Snøservice AS og Solberg Motor AS. Relief har drakt reklame som en barter avtale for oppsett og drift av klubbens hjemmeside.

 • Klubbtøy, bestilt og mottatt, venter på profiltøy og til terreng sykkelskolen.

 • Treninger 04/05 trener hver tirsdag og torsdag.

 

  2. Terrengsykkelskolen

 • Distribuere invitasjon uke 24 på skoler/barnehager. (ingen treningsavgift)

 • Oppstart 19 august

 • Utstyr kjøpt inn

 • Trøyer er bestilt

 • Mandag og onsdag 18.00 til 19.00

 • Påmelding via deltager.no eller tilsvarende. Deltagere får være med første trening kostnadsfritt.

 

  3. Sommer sykkelskole

 

 • Ta kontakt med kommunen og høre om de kan betale kr. 15.000, - slik at dette blir gratis for deltagerne, eventuelt deltager betaling. ( ikke klart før ferien starter, neste år?)

 • Mandag og onsdag 18.00 – 19.00

 • 04/05 være med som hjelpe trenere.

 

  4. Nylendlia Terreng sykkelpark: NOTS Romerike står for søknad og utvikling av anlegget, LSK er samarbeidspart.

En unik arena for rekrutering.

Påbegynt dugnads arbeidet

Etablere en FB-side.

Få på plass en dugnads gjeng.

 

  5. Eventuelt. Lennart tok opp dette med medlemsavgift for flere familiemedlemmer. Styret besluttet følgende modell:

Aktive medlemmer betaler kr. 500,-, øvrige aktive familie medlemmer ( deltar på ritt og løser licens) betaler kr. 300,-. Støtte medlemmer betaler kr. 100,-

 

Til stede: Jan Tore Bergheim, Lennart Maudal, Nina Solberg og Terje Solberg

bottom of page